Guidelines of the Committee of Ministers of the…
Collectif
7,50 €
Haut de page

Guidelines of the Committee of Ministers of the Council of Europe on child-friendly justice (Ukrainian version)

Керівні принципи правосуддя, дружнього до дітей, і пояснювальна записка до них були схвалені Радою Європи у 2010 році. Засновані на існуючих міжнародних та європейських стандартах, зокрема Конвенції Організації Об’єднаних Націй про права дитини і Європейській конвенції з прав людини, керівні принципи спрямовані на забезпечення ефектив-ного доступу дітей до правосуддя та адекватного поводження з ними у ньому. Вони поширюються на всі обставини, за яких діти, швидше за все, на будь-якій підставі і в будь-якій якості, можуть вступати в контакт з кримінальною, цивільною або адміністративною системами правосуд-дя. Вони нагадують і заохочують принципи найкращого забезпечення інтересів дитини, турботи та поваги, участі, рівності та верховенства права. Керівні принципи зачіпають такі питання, як право на інформацію, представництво та участь, захист приватного життя, безпеку, багатопро-фільний підхід і професійну підготовку, забезпечення безпеки на всіх етапах судового розгляду та позбавлення волі.

47 державам-членам Ради Європи рекомендується адаптувати свої правові системи до конкретних потреб дітей, подолати розрив між міжнародно-узгодженими принципами та реальністю. З цією метою, у пояснювальній записці містяться приклади кращої практики, а також пропонуються рішення та засоби задля усунення правових та практичних прогалини у правосудді щодо дітей.

Ці принципи є невід’ємною частиною стратегії Ради Європи з прав дитини та її програми «Будуємо Європу для дітей і разом з дітьми». Низка заходів із заохочення, співпраці та моніторингу заплановані в державах-членах з метою забезпечення ефективного здійснення керівних принципів в інтер-есах усіх дітей.

paru en oct.
2014
7,50 €
?
Multi-format
Voir la compatibilité de vos supports

Sur la même thématique

Avis et commentaires

Aucun commentaire n'a été posté sur ce livre.

Donner mon avis
Détails
  • EAN : 9789287177100
  • Date de parution : 30/10/14